foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

IMG 2424

Obchody Światowego Dnia Poezji na stałe wpisały się do kalendarza imprez kulturalnych organizowanych przez Szkolne Multimedialne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim. 20 marca b.r. w naszej bibliotece spotkali się miłośnicy poezji, by sprawdzić swoje zdolności recytatorskie. Recytowano poezję Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Haliny Poświatowskiej, Antoniego Słonimskiego, Adriany Jarosz. W klimat twórczości znanych poetów wprowadziła gości Ewa Cebula- uczennica klasy 8 SP, która na klarnecie zagrała utwór muzyczny kompozytora C. Thurwangera – „Plasive D’amour”. W konkursie wzięło udział 8 uczniów reprezentujących szkoły w : Zagwiździu, Kup. Nie zabrakło też przedstawicieli naszej szkoły. Poziom przygotowania recytatorów był bardzo wysoki. Jury w składzie : pani Jadwiga Lech (Miejska Biblioteka Publiczna nr 8 w Opolu), pani Patrycja Parzonka (Gminna Biblioteka Publiczna – Filia w Kup i w Chróścicach) postanowiło nagrodzić na poziomie szkoły podstawowej :

I miejsce – Simone Mikulla z klasy VII - Szkoła Podstawowa w Zagwiździu

II miejsce – Julia Pawełek z klasy VI – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup

III miejsce – Natalia Kołtuńska z klasy VI – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup .

Z kolei na poziomie gimnazjum:

I miejsce - Patrycja Szopa z klasy 3a – Publiczne Gimnazjum w Dobrzeniu Wielkim

II miejsce – Mirosława Piotrowska z klasy 3 b – Publiczne Gimnazjum w Dobrzeniu Wielkim

III miejsce – Nikola Łach z klasy 3 - Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu.

               Występom uczniów towarzyszyła wystawa biblioteczna „Znani poeci województwa opolskiego”, promująca dorobek poetycki znanych poetów opolskich: Bartosza Suwińskiego, Jacka Gutorowa, Adriana Glenia, Jacka Podsiadły.

a2673e6041021c81582404d3269576fcZ radością informujemy, iż w ramach realizacji Priorytetu nr 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, nasza szkoła otrzymała dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki. Prosimy wszystkich uczniów o składanie swoich propozycji w bibliotece. W tym celu czeka na Was „Walizka marzeń czytelniczych”.

IMG 2286

Światowy Dzień Poezji to święto ustanowione przez UNESCO w 1999 r. Obchodzone jest na całym świecie 21 marca. By nadać rangę temu wydarzeniu, biblioteka przygotowała wystawę nt. znanych poetów województwa opolskiego. Wystawa ma na celu przedstawienie czytelnikom, działalności znanych i lubianych poetów z Opola     i Opolszczyzny. Na wystawie warto zwrócić uwagę, na Bartosza Suwińskiego. Bartosz Suwiński to poeta, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych. Poezję, prozę, szkice krytyczne i artykuły naukowe drukował m.in.  w „Twórczości”, „Odrze”, „Toposie” , „Zeszytach Literackich”. Jest również autorem książki pt. „Po tej stronie rzeki. Szkice o poetach znad Odry”. Jest to zbiór esejów o poezji i jej czytaniu. W książce Suwińskiego pojawiają się nazwiska znanych poetów opolskich tj. : Tomasz Różycki, Jacek Gutorow, Jan Goczoł, Adrian Gleń,     Jan Feusette, Radosław Wiśniewski czy Sławomir Kuźnicki. „Publikacja jest zaproszeniem do zdobywania odwagi interpretacyjnej, do posługiwania się wyobraźnią, do kształtowania umiejętności bycia wobec tego, co niezrozumiałe”-(fragment rec. Prof. Zbigniew Chojnowski). Wystawa promuje również poezję regionalnych poetów : Danuty Orzeszyny, Franciszka Sośnika, Aurelii Wenzel. Na wystawie można podziwiać także poezję Floriana Śmieji. „Jest to poezja kształtowana z perspektywy emigranta, poety konfrontującego dwa obszary kultur, w szczególny sposób więc patrzącego na sprawy polskie, powstające na ciągle niepewnym gruncie, wśród zawirowań historii ”- (Prof. dr hab. Zbigniew Andres). Zapraszamy do zapoznania się z wystawą.

wiosenny konkurs recytatorskibaner

Konkurs recytatorski „Mój ulubiony wiersz”

Zapraszamy do wzięcia udziału uczniów szkół podstawowych klasy VI-VIII i szkół gimnazjalnych - klasy III w konkursie recytatorskim "Mój ulubiony wiersz". Konkurs odbędzie się 20.03. 2019 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim-Szkolne Multimedialne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne. Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie        

http://www.zsdobrzenwielki.pl/index.php/1562-konkurs-recytatorski-moj-ulubiony-wiersz

IMG 1876„Posłuchajcie! Zaczynamy. Kiedy bajka się skończy, będziemy wiedzieli więcej niż wiemy teraz...” – tak zaczęło się kolejne, wtorkowe spotkanie w Klubie Młodego Czytelnika. Opowiadanie pierwsze z „Królowej śniegu” H. Ch. Andersena zainspirowało dzieci do podjęcia dyskusji na temat, skąd wiemy, że coś jest dobre lub złe. W wesołej atmosferze sprzyjającej wyrażaniu myśli i poglądów dzieci starały się ułożyć i zilustrować definicję dobra oraz zła. Zastanawiały się, czy istnieje dobro, dobre dla wszystkich, oraz co czyni dobro dobrem, a zło złem. Informacja dla Rodziców: pracowaliśmy na klasycznej filozoficznej definicji dobra, dobrem jest wszystko to co istnieje, zło to brak dobra.

 

Podkategorie

Copyright © 2019 Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Rights Reserved.