foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

IMG 2286

Światowy Dzień Poezji to święto ustanowione przez UNESCO w 1999 r. Obchodzone jest na całym świecie 21 marca. By nadać rangę temu wydarzeniu, biblioteka przygotowała wystawę nt. znanych poetów województwa opolskiego. Wystawa ma na celu przedstawienie czytelnikom, działalności znanych i lubianych poetów z Opola     i Opolszczyzny. Na wystawie warto zwrócić uwagę, na Bartosza Suwińskiego. Bartosz Suwiński to poeta, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych. Poezję, prozę, szkice krytyczne i artykuły naukowe drukował m.in.  w „Twórczości”, „Odrze”, „Toposie” , „Zeszytach Literackich”. Jest również autorem książki pt. „Po tej stronie rzeki. Szkice o poetach znad Odry”. Jest to zbiór esejów o poezji i jej czytaniu. W książce Suwińskiego pojawiają się nazwiska znanych poetów opolskich tj. : Tomasz Różycki, Jacek Gutorow, Jan Goczoł, Adrian Gleń,     Jan Feusette, Radosław Wiśniewski czy Sławomir Kuźnicki. „Publikacja jest zaproszeniem do zdobywania odwagi interpretacyjnej, do posługiwania się wyobraźnią, do kształtowania umiejętności bycia wobec tego, co niezrozumiałe”-(fragment rec. Prof. Zbigniew Chojnowski). Wystawa promuje również poezję regionalnych poetów : Danuty Orzeszyny, Franciszka Sośnika, Aurelii Wenzel. Na wystawie można podziwiać także poezję Floriana Śmieji. „Jest to poezja kształtowana z perspektywy emigranta, poety konfrontującego dwa obszary kultur, w szczególny sposób więc patrzącego na sprawy polskie, powstające na ciągle niepewnym gruncie, wśród zawirowań historii ”- (Prof. dr hab. Zbigniew Andres). Zapraszamy do zapoznania się z wystawą.

wiosenny konkurs recytatorskibaner

Konkurs recytatorski „Mój ulubiony wiersz”

Zapraszamy do wzięcia udziału uczniów szkół podstawowych klasy VI-VIII i szkół gimnazjalnych - klasy III w konkursie recytatorskim "Mój ulubiony wiersz". Konkurs odbędzie się 20.03. 2019 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim-Szkolne Multimedialne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne. Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie        

http://www.zsdobrzenwielki.pl/index.php/1562-konkurs-recytatorski-moj-ulubiony-wiersz

IMG 1876„Posłuchajcie! Zaczynamy. Kiedy bajka się skończy, będziemy wiedzieli więcej niż wiemy teraz...” – tak zaczęło się kolejne, wtorkowe spotkanie w Klubie Młodego Czytelnika. Opowiadanie pierwsze z „Królowej śniegu” H. Ch. Andersena zainspirowało dzieci do podjęcia dyskusji na temat, skąd wiemy, że coś jest dobre lub złe. W wesołej atmosferze sprzyjającej wyrażaniu myśli i poglądów dzieci starały się ułożyć i zilustrować definicję dobra oraz zła. Zastanawiały się, czy istnieje dobro, dobre dla wszystkich, oraz co czyni dobro dobrem, a zło złem. Informacja dla Rodziców: pracowaliśmy na klasycznej filozoficznej definicji dobra, dobrem jest wszystko to co istnieje, zło to brak dobra.

 

IMG 1844Za nami kolejne spotkanie w Klubie Młodego Czytelnika. Tym razem uczestnicy zajęć wysłuchali baśni „Stokrotka” Hansa Christiana Andresena. Baśń zainspirowała dzieci do podjęcia dyskusji na temat szczęścia; co to jest i jak je można rozumieć; czy istnieje jedna definicja szczęścia? Dlaczego chcemy być szczęśliwi? co daje nam szczęście? Czy szczęście na przestrzeni wieków rozumiano tak samo? Co szczęście oznacza dla nas, dla naszych rodziców, naszego narodu? Od kogo zależy nasze szczęście? Spotkanie upłynęło w wesołej atmosferze sprzyjającej stawianiu pytań oraz wyrażaniu własnych myśli i sądów.

IMG 2174

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej   od 2004 roku. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zapoznaniem rodziców, nauczycieli  i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocją pozytywnego wykorzystania Internetu. W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim od 12.02. br. do końca miesiąca odbywać się będą zajęcia biblioteczne o tematyce bezpiecznego korzystania  z zasobów internetowych. Tegoroczna edycja DBI odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu : Działajmy razem!”. Organizatorzy akcji ogólnopolskiej chcą podkreślić istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Uważają, że wszyscy powinni angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocją tolerancji oraz tworzeniem kultury zrozumienia. Pierwsza tura lekcji bibliotecznych już za nami. W ramach zajęć świetlicowych lekcja odbyła się już w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Podczas zajęć uczniowie poznali najważniejsze zastosowania Internetu, jego dobre i złe strony oraz zasady bezpiecznego korzystania z sieci.  Na zajęciach omówiono sposoby reagowania na niebezpieczeństwa internetowe oraz doskonalono umiejętności poszukiwania rozwiązań w przypadku zetknięcia się z zagrożeniem w sieci. Nauczyciel bibliotekarz zapoznał również uczniów  z projektem Sieciaki.pl. Zajęcia odbyły się również w klasie 3a PG. Zapraszamy do galerii zdjęć na fbbiblioteki.

                                                                                                       Nauczyciel bibliotekarz : Sabina Lazik-Wodarz

Podkategorie

Copyright © 2019 Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Rights Reserved.