foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"

Kartezjusz

 blog to 4217543 8045063 sz ksiazka

 

Czytelnictwo w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim w  roku szkolnym  2018/2019

 

Szkoła Podstawowa

Klasa

Ilość uczniów

Ilość

czytelników

Ilość

wypożyczeń

Średnia

na ucznia

Średnia

na czytelnika

1a

19 19 377 19,84 19,84

7a

14 14 307 21,93 21,93

7b

16 16 307 19,19 19,19

8a

28 17 84 3,00 4,94

8b

29 25 119 4,10 4,76

Suma

106 91 1194 11,26 13,12

 

Publiczne Gimnazjum – klasy trzecie

Klasa

Ilość uczniów

Ilość

czytelników

Ilość

wypożyczeń

Średnia

na ucznia

Średnia

na czytelnika

3a

27

27 647 23,96 23,96

3b

24

24 692 28,83 28,83

3c

26

26 518 19,92 19,92

Suma

77

77 1857 24,12 24,12

Liceum Ogólnokształcące

Klasa

Ilość uczniów

Ilość

czytelników

Ilość

wypożyczeń

Średnia

na ucznia

Średnia

na czytelnika

IA

23 23 123 5,35 5,35

IB

22 21 79 3,59 3,76

IIA

21 18 222 10,57 12,33

IIB

23 20 289 12,57 14,45

IIIA

16 16 198 12,38 12,38

IIIB

16 16 189 11,81 11,81

Suma

121 114 1100 9,09 9,65

Technikum

Klasa

Ilość uczniów

Ilość

czytelników

Ilość

wypożyczeń

Średnia

na ucznia

Średnia

na czytelnika

IT

21

15 39 1,86 2,6

IIT

24

16 69 2,88 4,31

IIIT

13 10 102 7,85 10,20

IVT

17 15 91 5,35 6,07

Suma

75 56 301 4,01 5,38

Szkoła Branżowa

Klasa

Ilość uczniów

Ilość

czytelników

Ilość

wypożyczeń

Średnia

na ucznia

Średnia

na czytelnika

IASB

25 10 18 0,72 1,8

IIASB

16 8 20 1,25 2,5

IIBSB

16 10 38 2,38 3,8

IIIASB

26 1 2 0,08 2,0

Suma

83 29 78 0,94 2,69

 

Copyright © 2019 Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Rights Reserved.